Belastingen eenmanszaak

Belastingen eenmanszaak

De belastingen voor een eenmanszaak vallen onder de personenbelasting. De belasting wordt berekend op basis van de winst van uw eenmanszaak. De personenbelasting is een schijvensysteem waarbij u per inkomstenschijf een andere hoeveelheid belastingen betaalt. Door de procenten te berekenen voor het inkomen binnen een bepaalde belastingschijf en vervolgens de verschillende schijven op te tellen, bekomt u de totale belasting.Bereken van belastingen eenmanszaak met belastingschijven

Er worden geen gegevens opgeslagen. De berekening is louter ter indicatie. De bedragen zijn gebaseerd op de belastingschijven van 2016. Deze module houdt geen rekening met verhogingen van het belastingvrij minimum door bijvoorbeeld kinderen ten laste.

Uw jaarlijkse winst:
Percentage gemeentebelasting: (opzoeken)
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
€ 0
Gemeentebelasting: € 0
Totaal: € 0

Belastingen eenmanszaak vs vennootschapsbelasting

Wat is nu juist het verschil tussen de belastingen in een eenmanszaak en de belastingen in een vennootschap? In een eenmanszaak gaat u op uw volledige winst in een boekjaar personenbelasting betalen (volgens bovenstaande schijven). Wanneer u veel inkomsten heeft valt een groot deel in de 50%-schijf, waardoor u veel belastingen betaalt.

De vennootschapsbelasting is (meestal) 33%. Dit is aanzienlijk lager dan de 50%-schijf. Echter moet u opletten! Eigenlijk betaalt u zowel personenbelasting als vennootschapsbelasting wanneer uw ondernemingsvorm een vennootschap is: ten eerste betaalt u uzelf een loon uit. Op uw persoonlijk loon betaalt u steeds personenbelasting! Uw loon brengt u in als kosten in uw vennootschap, waardoor de winst van de vennootschap zakt. Op de rest van de winst betaalt u vennootschapsbelasting.

Wanneer is vennootschapsbelasting voordelig? Als u kapitaal in uw bedrijf laten staan om bijvoorbeeld binnen enkele jaren grote investeringen te doen of wanneer u kapitaal wil opzij zetten om uw loon te waarborgen in moeilijke tijden. Ook zijn er alternatieve methoden om kapitaal van de vennootschap uit te betalen aan uzelf dan de loonvorm, zoals bijvoorbeeld dividenden. Wanneer u de keuze maakt tussen bijvoorbeeld een eenmanszaak of BVBA zijn er natuurlijk nog andere factoren waarmee u rekening moet houden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *